Towarty wartosciowe

selective focus of word valuable made of cubes surrounded by blocks with letters on wooden surface
W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki i transportu coraz większą uwagę poświęca się wysoko wartościowym i bezpiecznym przesyłkom, które wymagają szczególnej uwagi. Branża ta dynamicznie się rozwija, a pojęcie logistyki wysoko wartościowej wykracza poza tradycyjne rozumienie przewozu drogich ładunków.
Zdolność zapewniania widoczności i bezpieczeństwa przesyłek, niezależnie od ich wartości, staje się oczekiwaniem klientów. Wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz inwestycje w wykwalifikowaną kadrę są kluczowe dla świadczenia wysokiej jakości usług logistycznych i sprostania wymaganiom rynku. Bez względu na to, czy chodzi o instytucję rządową, czy prywatną firmę, każda przesyłka ma kluczowe znaczenie, a reputacja to kapitał bezcenny.
Dlatego firmy logistyczne muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczną i terminową dostawę wszystkich przesyłek.
  • Definiowanie Wysoko Wartościowych i Bezpiecznych przesyłek
    Rząd, na przykład, przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa, niezależnie od wartości swoich przesyłek. Gdzie półmilionowy sprzęt zawsze będzie uznawany za wysoko wartościowy ze względu na swoją cenę, każda przesyłka rządowa jest traktowana jako o wysokiej wartości, niezależnie od jej kosztu. Materiały obronne wojskowe i farmaceutyki są przykładem przesyłek uznawanych za wysoko wartościowe i wymagających szczególnego zabezpieczenia.
  • Tradycyjnie ładunki o wartości powyżej 100 000 dolarów były uznawane za wysoko wartościowe. Jednak to pojęcie ulega zmianie. Wysoko wartościowe i bezpieczne przesyłki nie ograniczają się już tylko do luksusowych towarów czy drogich ładunków. Dzisiaj mogą obejmować także przedmioty wrażliwe lub poufne, wymagające bezpiecznego obchodzenia i dostarczania. Pojęcie „wysoka wartość” jest względne i zależy od nadawcy i tego, co on uznaje za wartościowe.
W dzisiejszym łańcuchu dostaw nie można zbyt mocno podkreślać znaczenia widoczności i śledzenia, zwłaszcza w przypadku przemieszczania wysoko wartościowych i bezpiecznych przesyłek. Klienci oczekują pełnej informacji na temat lokalizacji swoich ładunków w czasie rzeczywistym, a technologie takie jak MacroPoint, FourKites, Trucker Tools, Project 44 i śledzące Tive umożliwiają to w praktyce.
Przedsiębiorstwa transportowe muszą nie tylko inwestować w te technologie, ale również zatrudniać ekspertów, którzy potrafią efektywnie wykorzystać dane w celu świadczenia doskonałej obsługi klienta. Skuteczne dostarczanie rozwiązań zapewniających widoczność wymaga harmonijnego współdziałania personelu TMS (System Zarządzania Transportem) i operacyjnego. To obejmuje właściwe informowanie kierowców, aktualizowanie danych i świadczenie klientom aktywnych informacji. To operacja 24/7, która wymaga wysokiego stopnia zintegrowanych procesów.
Według Transport Asset Protection Association, organizacji skupiającej się na bezpieczeństwie i odporności łańcucha dostaw, w 2020 roku dokonano kradzieży produktów o wartości ponad 172 milionów euro podczas transportu drogowego w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. To wydarzyło się pomimo ciężkich restrykcji związanych z pandemią COVID-19.
Kraje z największą liczbą przestępstw związanych z kradzieżą towarów to Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Hiszpania i Rosja.
Podane wyżej całkowite straty na rok 2020 to tylko ułamek tego, co faktycznie zostało utracone.
Podczas gdy schematy przestępcze różnią się w czasie, w Europie najczęściej kradzieże towarów podczas transportu zdarzają się, gdy pojazd zatrzymuje się na niepilnowanym parkingu. Przykładowo w Rosji przestępcy często tworzą fałszywe firmy transportowe, które rzekomo zajmą się przewozem (mogą sfabrykować dokumenty kierowcy, pojazdu lub firmy).
Istnieje wiele różnych schematów i oszustw ukierunkowanych na ładunki w transporcie. Wzrost kradzieży ładunków w Europie ma miejsce od ostatniej dekady, zwłaszcza w związku z rosnącym popytem na towary luksusowe.

Kategorie

Are You Ready For Transport Product ?

Dołącz jako przewoźnik
Szukasz pomocy?
Kontakt
O nas

Dzięki solidnemu przygotowaniu oraz szerokiej bazie sprawdzonych przewoźników, jesteśmy w stanie efektywnieczasowo i kosztowo przeprowadzać projekty, minimalizując ryzyko opóźnień w dostawach.

Copyright @ 2023
. All Rights Reserved